Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Παύλος Σιδηρόπουλος-πανε 22 χρονια !!!!!!

Η μουσική είναι η μονή γλωσσά που όλος ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο μονός τρόπος συνεννόησης. Είναι μια αδερφοσύνη. Να το θυμάσαι φιλέ. Κάποτε δεν θα χρειάζεται να μιλάμε. (Παύλος Σιδηρόπουλος).