Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Makuilshochitl, ὁ θεὸς τοῦ τραγουδιοῦ.

Makuilshochitl, ὁ θεὸς τοῦ τραγουδιοῦ.
Makuilshochitl, ὁ προστάτης θεὸς τοῦ τραγουδιοῦ καὶ τοῦ χοροῦ.
Ἄγαλμα στὸ Μεξικό.
Κάτω ἔχει Μαιάνδρους.

Ἐὰν νομίζετε ὅ,τι ἔτυχι, προσπαθῆστε νὰ ζωγραφίσετε κι ἐσεῖς Μαιάνδρους δίχως νὰ ἀντιγράφετε.

πηγή : http://filonoi.gr/