Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Παρά φύση


Ο κατά φύση κόπος επιστρέφεται εις διπλούν ευεργετικά. Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει το αυτό καταβάλλεις «λάθος» κόπο.